Organisatie (jeugd)club

Accommodatie

Behoud schaakjeugd

De trainingscommissie

Doorstroom jeugd naar senioren

Fusie schaakclubs

Jaarplanning clubavonden

Jaarplanning maken

Jeugdclub speerpunten

Jubileumplannen (checklist)

Jubileumplannen (uitleg)

Kaderwerving

Materiaalcommissaris

Ongewenst gedrag

Organisatie clubavond

Samenwerking door schaakclubs

Statuten (voorbeeld)

Sterkte/zwakte analyse schaakclub