Schoolschaak

Aanmeldingsbrief school

Aanwezigheidslijst van groepen

Contact met scholen

Draaiboek voor schoolschaak

Folder schaakcursus voorbeeld

Interne competitie

Kader voor schoolschaak

Korte tips schoolschaak

Het maken van een (mini)ezel

Materiaal voor schoolschaak

Ondersteuning bij de les

Organisatie les

Organisatie schoolschaak

Voorbeeld van presentielijst

Wervingsbrief voorbeeld