Chessed-Max Euwe ring

Op woensdag 30 mei 2018 heeft Cor van Wijgerden de Max Euwering aan mij doorgegeven.

De ring is in 1977 aan oud-wereldkampioen Max Euwe uitgereikt vanwege zijn verdiensten voor het Nederlandse schaak, en het jeugdschaak in het bijzonder. De drager bepaalt zelf aan wie hij de ring doorgeeft. Ik kom daarmee in een illuster rijtje te staan:

  • Max Euwe (5 januari 1977)
  • Hans Bouwmeester (4 januari 1983)
  • Jan Timman (13 december 1991)
  • Hans Böhm (9 november 1996)
  • Hans Ree (19 mei 2001)
  • Genna Sosonko (7 augustus 2007)
  • Cor van Wijgerden (19 december 2012)
  • Eddy Sibbing (30 mei 2018)

Cor wilde de nadruk leggen op de rol van schaaktrainers in Nederland en kwam bij zijn keuze bij mij uit, met name omdat ik op vele fronten landelijk actief ben (geweest). Zo ben ik al bijna vijfendertig jaar actief als trainer, waarvan dertig jaar gediplomeerd. Ik heb jarenlang de topjeugd van Nederland tot 14 jaar getraind en derhalve een steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van vele titelhouders (onder andere de grootmeesters L’Ami, Van der Weide, De Vreugt, Van den Doel, Ernst, Pruijssers, Swinkels, Dambacher, Reinderman, Jonkman, Solleveld, etc.). In 1988 was ik één van de eerste trainers van de Max Euwe Academie, waarvoor ik cursussen aan volwassenen gaf. Ik heb bij diverse regionale bonden (LeiSB, HSB, NBSB, SGA) en diverse schaakclubs training gegeven. Met name pupillen van Zukertort / Amstelveen en de SGA hebben talloze landelijke successen behaald. Daarnaast geef ik al bijna dertig jaar schaakles op basisscholen en ben sinds 1996 kaderdocent (lerarenopleider) van de schaakbond. Tussen 2000 en 2009 was ik consulent / servicepuntmedewerker van de KNSB en inmiddels is al weer ruim tien jaar manager van het Max Euwe Centrum. De werkboeken Opstapje 1 en 2, die ik in 2003 samen met Cor van Wijgerden heb gemaakt, worden veelvuldig in binnen- en buitenland gebruikt bij de opleiding van de jongste jeugd.

Naast deze bezoldigde functies in de schaakwereld, ben ik bestuurslid van mijn club BSG (Bussum) geweest en heb daar in bijna alle commissies gezeten. In 1996 was ik een van de oprichters van de landelijke technische commissie voor de jeugd en momenteel ben ik lid van de examencommissie van de schaakbond. Ook Zukertort Amstelveen en de SGA (onder andere in de Schaak Technische Advies Groep) heb ik jarenlang advies gegeven.

De grootste eer is natuurlijk dat Cor de ring aan mij heeft doorgegeven! Hij heeft meer dan 40 jaar met talloze bestuurders, trainers en topspelers te maken gehad. Cor legt de lat immer hoog en is vaak kritisch tegen velen in de schaakwereld. Dat hij, die zo’n grote stempel om het Nederlandse schaak heeft gedrukt, mij geschikt vindt om de Euwering te dragen, is eigenlijk het mooiste